Hoek van Holland - Den Helder : 1 november 2015

De inschrijving is nog niet geopend.

We wachten op het gereedkomen van de inschrijfmodule van de KNWU.
De verwachting is dat er pas na 7 september ingeschreven kan worden.


Hou deze website in de gaten . . .